مشاهده همه
darkhoongah


دانلود سریال Supernatural

8.4

برای افزودن این اثر به لیست علاقه مندی ها ثبت نام کنید.

دانلود سریال Supernatural با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ از فصل ۱۵ اضافه شد

نسخه کم حجم (x265) اضافه شد

نسخه ۱۰۸۰p و ۴۸۰p و ۷۲۰p اضافه شد

خلاصه داستان : اين سريال داستان دو برادر است که شغل خانوادگي آنها نجات دادن انسانهايي است که گرفتار شياطيني مي شوند که جان آنها را به خطر مي اندازد . در هر قسمتسريال يک يا چند منقی بايد توسط اين دو برادر شکار شوند . صحنه هاي عجيب و فوق العاده ترسناک اين سريال از دلايل محبوبيت آن است.

رای شما:
[تعداد: 13   میانگین:  4.3/5]

دانلود سریال Supernatural - سوپرنچرال -ماورای طبیعی

فصل: ۱۵تاقسمت: ۱۳ آخرین نسخه: Q_720p - x265

قسمت ۰۱ فصل ۱۵

قسمت ۰۲ فصل ۱۵

قسمت ۰۳ فصل ۱۵

قسمت ۰۴ فصل ۱۵

قسمت ۰۵ فصل ۱۵

قسمت ۰۶ فصل ۱۵

قسمت ۰۷ فصل ۱۵

قسمت ۰۸ فصل ۱۵

قسمت ۰۹ فصل ۱۵

قسمت ۱۰ فصل ۱۵

قسمت ۱۱ فصل ۱۵

قسمت ۱۲ فصل ۱۵

قسمت ۱۳ فصل ۱۵

فصل: ۱۲    تاقسمت: ۲۳    آخرین نسخه: Q_720p - x265

دانلود قسمت ۰۱ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۱ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۰۲ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۲ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۰۳ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۳ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۰۴ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۴ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۰۵ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۰۶ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۰۷ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۰۸ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۰۹ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۰۹ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۱۰ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۰ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۱۱ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۱ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۱۲ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۲ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت ۱۳ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۳ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت ۱۴ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۴ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
.
دانلود قسمت ۱۵ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۵ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت ۱۶ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۶ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت ۱۷ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۷ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت ۱۸ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۸ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت ۱۹ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۱۹ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت ۲۰ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۲۰ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت ۲۱ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۲۱ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت ۲۲ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۲۲ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی
 
دانلود قسمت ۲۳ | ۴۸۰p | X264 | S12 | لینک کمکی
دانلود قسمت ۲۳ | ۷۲۰p | X265 | S12 | لینک کمکی

فصل: ۱۳  تاقسمت: ۲۳    آخرین نسخه: Q_720p - x264

دانلود قسمت ۰۱ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۱ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۰۲ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۲ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۲ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۰۳ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۳ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۳ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۰۴ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۴ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۴ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۰۵ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۰۶ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۰۷ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۰۸ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۰۹ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۹ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۰۹ | ۷۲۰p | X265 | S13
دانلود قسمت ۱۰ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۰ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۰ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۱۱ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۱ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۱ | ۷۲۰p | X265 | S13
دانلود قسمت ۱۲ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۲ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۲ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۱۳ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۳ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۳ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۱۴ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۴ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۴ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۱۵ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۵ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۵ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۱۶ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۶ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۶ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۱۷ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۷ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۷ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۱۸ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۸ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۸ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۱۹ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۹ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۱۹ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۲۰ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۲۰ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۲۰ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۲۱ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۲۱ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۲۱ | ۷۲۰p | X265 | S13
 
دانلود قسمت ۲۲ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۲۲ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۲۲ | ۷۲۰p | X265 | S13
  
دانلود قسمت ۲۳ | ۴۸۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۲۳ | ۷۲۰p | X264 | S13
دانلود قسمت ۲۳ | ۷۲۰p | X265 | S13

فصل:۱۴ تاقسمت:۲۰    آخرین نسخه: Q_1080p - x265

دانلود قسمت ۰۱ | ۴۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۱ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۱ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۰۱ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۰۲ | ۴۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۲ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۲ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۰۲ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۰۳ | ۴۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۳ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۳ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۰۳ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۰۴ | ۴۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۴ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۴ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۰۴ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۰۵ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۵ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۰۵ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۰۶ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۶ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۰۶ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۰۷ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۷ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۰۷ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۰۸ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۸ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۰۸ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۰۹ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۹ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۰۹ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۰۹ | ۱۸۰۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۱۰ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۰ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۰ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۱۰ | ۱۸۰۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۱۱ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۱ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۱ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۱۱ | ۱۸۰۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۱۲ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۲ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۲ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۱۲ | ۱۸۰۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۱۳ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۳ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۳ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۱۳ | ۱۸۰۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۱۴ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۴ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۴ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۱۴ | ۱۸۰۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۱۵ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۵ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۵ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۱۵ | ۱۸۰۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۱۶ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۶ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۶ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۱۶ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۱۷ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۷ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۷ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۱۷ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۱۸ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۸ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۸ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۱۸ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۱۹ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۹ | ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۱۹ | ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۱۹ | ۱۰۸۰p| X265 | S14
دانلود قسمت ۲۰ | ۵۸۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۲۰| ۷۲۰p | X264 | S14
دانلود قسمت ۲۰| ۷۲۰p | X265 | S14
دانلود قسمت ۲۰ | ۱۰۸۰p| X265 | S14

دانلود فصل ۱ تا ۷ سریال Supernatural

 دانلود فصل ۰۸ سریال Supernatural

 دانلود فصل  ۰۹ سریال Supernatural

 دانلود فصل ۱۰ سریال Supernatural

دانلود  فصل ۱۱ سریال Supernatural

جستجوی زیرنویس فارسی


۴۴ نظر ارسال شده »

 1. vahid گفت:

  ممنون بخاطر لینک سالم فصل 14

 2. نازنین گفت:

  واقعا محشره عاشق این فیلمم منم باهاش زندگی کردم باهاش فهمیدم ک انسانیت همه چیزه باهاش واقعا زندگی کردم بهترین فیلمی ک تاحالا دیدم راستی فصل ۱۴ کی ۳ قسمت اخرش میاد؟ فصل ۱۴ اخرین فصله ایا؟

 3. Fati گفت:

  فصل ۱۵ رو هم بزارید

  • SoganD گفت:

   دوست عزیز تا به الان 14 فصل از این سریال اومده و فعلا اعلام فینال کردن و تموم کردن. ولی شاید هم بعدا دوباره بسازن چون قبلا بارها اعلام پایان سریال کردن.
   ولی دوباره برای یادآوری تا الان 14 فصل اومده کامل

   • Fati گفت:

    میتونید پیج اینستاگرامشون رو چک کنید .قسمت اخر فصل ۱۵ هم اتفاقا همین چند روز پیش اومد بیرون

 4. arqavanmd گفت:

  واقعا فصل ۱۴ قسمت ۲۰ آخریش بوووود؟؟؟؟؟

 5. امیر گفت:

  قسمت بیست فصل چهاردهم قسمت اخر بود متاسفانه پونزده سال نشستم نگاش کردم اخرش چقد بد تموم شد حییییییف

 6. Zahra.ap گفت:

  قسمت ۲۱ و۲۲و ۲۳ فصل ۱۴ رو هم بزارید لطفا

 7. Nafas گفت:

  سلام ممنون بابت سایتتون .چرا فصل ۱۳رو نمیشه دانلود کرد ؟؟

 8. Mohammad گفت:

  سلام.قسمت ۱۷فصل چهارده مشکل داره.نصفه دانلود میشه.

 9. zahra گفت:

  سلام بابت زحمتی که برای جمع آوری و زیر نویس این سریال کشیدید خیلی ممنونم خیلی عالیه

 10. مهدی گفت:

  سلام میشه بازیرنویس چسبیده بزارید که دانلود کنیم؟ من هنوز نتونستم زیرنویسش رو دانلود کنم. نماشا بازیرنویس چسبیده میزاشت ولی نمیدونم چراازقسمت 8 به بعدرو نزاشته ممنون

 11. aaaaaaaa گفت:

  سلام خسته نباشید چند شنبه ها قسمت جدید میادش؟فصل 14 قسمت 11 رو کی میزارید؟؟؟

 12. arash گفت:

  سلام
  خسته نباشید و بابت سایت خوبتون ممنون
  فقط چرا جست وجو زیر نویس رو میزنم هیچ زیرنویس رو نمیاره

 13. حامد گفت:

  این سریال تنها سریالی که وقتی از همه چی بریدم بازم نگاهش میکردم و تو تنهاییام و بدترین شرایط بازم دنبال میکردم واقعا عالیه

 14. reza گفت:

  سلام
  آقا فصل 14 هنوز معلوم نشد کی میاد؟
  نامردا خیلی بد جایی این فصب رو تمومش کردن.
  بد جوری نگران دین شدیم…..

 15. reza گفت:

  سلام
  مرسی که هر هفته وقت میذاری و آپدیتش میکنی
  فصل 14 کی میاد؟

 16. 256 گفت:

  ممنون من واقعا یه جورایی تو این فیلم غرق شدم میتونم بگم کنارشون به بن بست رسیدم کنارشون به راه حل رسیدم کنارشون به اهمیت خانواده رسیدم دمتون گرم .دمشون گرم

  • lOyal گفت:

   سلام ، خوشحالیم که نقش کوچکی در ثبت خاطره برای شما داشتیم .
   ممنون از شما که همراه ما هستید

 17. محمد گفت:

  سلام ممنون از زحمت هات. زیر نویسشچجوری تهیه کنم ؟؟ قبلا زیرنویس می ذاشتی

 18. مرضیه گفت:

  لینک قسمت دوازده فصل ۱۳. همون قسمت ۱۱ این فصله

 19. حمید گفت:

  این سریال کنار صحنه های جذابش واقعا دارای فلسفه سنگینیه.باید ی کم مطالعه داشته باشی و معلوماتت در مورد ادیان و دنیاهای موازی بالا باشه عا درکش کنی.ولی کلا عالیه….

 20. فرزاد گفت:

  قسمت ۱۰ فصل ۱۳ کی میاد؟

 21. پاشا گفت:

  این سریال رو همه کسی نمیتونه درست درک کنه. خیلی خلاقیت نوسینده هاش خفنه. چندین ساله باهاش زندگی میکنم از فصل اولش. قسمت ۱۰ فصل ۱۳ کی میاد؟

 22. Arc گفت:

  با سلام فصل ۱۳ قسمت ۳ مشکل داره

 23. امین گفت:

  هی مجبور نیستی نگاه کنی
  دفعه آخرت باشه به این سریال توهین میکنی من با این سریال بزرگ شدم
  تا زمانی علاقه بین این دو تا برادر و ایمپالا ۶۷ رو درک نکردی بهتره بری همون خونه مادربزرگتو نگاه کنی

 24. shadow گفت:

  بابا چرا این سریال واقعا محشره ولی در کل فصل ۱۲ اخرین فصلشه

 25. behzad گفت:

  قسمت 6 فصل دوازده چرا فقط صداشو میاره تصویر نمیاد؟؟؟با چند تا پلیر امتحان کردم نشد

 26. رویا ساز گفت:

  این سریال عالیه……..مدتها منتظر فصل دوازدهمش بودم

 27. علیرضا گفت:

  تشکر دوستان.
  شیفته این سریالم – منتظر قسمت های بعدی هستم-در ضمن سریال گریم فصل 6 کی میاد؟